het kostuumAtelier van Veronica Vaes  is gelegen aan het Antoine Artsplein 24 in Tilburg.  In h e t  k o s t u u m A t e l i e r  kun je komen  P r o e v e n   v a n    t e x t i e l.  Het Atelier is een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen op het gebied van textiel. V e r o n i c a   V a e s is kostuumontwerper en docent textiel en begeleidt iedereen bij dit individuele proces. Dit kan resulteren in mode, een kostuum of een textiel object. In alles staat het vormgeven van je eigen ideeën centraal. Je leert de textiele technieken die nodig zijn om jouw ontwerp te realiseren.

 

INSCHRIJVEN cursussen 2022 - 2023

 

 

 

 
 


 

Bezoek de facebookpagina van

h e t   k o s t u u m A t e l i e r

op www.facebook.com/kostuumatelier.