Een belangrijk onderdeel in  het kostuumAte-lier is het overbrengen van ervaring vanuit het kostuumvak.
Iedere leerling wordt gezien als ontwerper met zijn of haar individuele ideeën.
Als leerling word je gestimuleerd om je eigen wensen op ontwerpgebied en de uitwerking daarvan te onderzoeken.
De vragen die tijdens dit proces ontstaan worden in nauwe samenwerking tussen docent en leerling opgelost. Er wordt gewerkt volgens het probleemgestuurd onderwijs.

Op dit moment hebben 45 leerlingen les in  het kostuumAtelier